Երևանի Պետական Համալսարանի<p>Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների</p> անվ. Գրադարան
Երևանի Պետական Համալսարանի

Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների

անվ. Գրադարան

Երևանի Պետական Համալսարանի<p>Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների</p> անվ. Գրադարան
Ցեղասպանագիտություն
Օգտակար Հղումներ
Վերջին Նորություններ

10 Հունիս, 2015
Շարունակվում է ռուսական էլեկտրոնային շտեմարանի` elibrary.ru բաժանորդագրությունը
ԵՊՀ գրադարանը բաժանորդագրվել է ռուսական elibrary.ru գիտատեղեկատվական ցանցի 225 անուն ռուսալեզու պարբերականների էլեկտրոնային տարբերակներ:
Գրանցվելով elibrary.ru էլեկտրոնային ցանցում, բացի վերոհիշյալ ռեսուրսներից, ԵՊՀ տարածքում հասանելի են նաև անվճար տրամադրվող ավելի քան 3944 անուն թվային ռեսուրսներ:
ավելին >>
19 Ապրիլ, 2015
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ
Ապրիլի 21-ին 10.30-ին ԵՊՀ Մարի և Սարգիս Իզմիրլայանների անվ. գրադարանում տեղի կունենա գրքերի շնորհանդես` նվիրված Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին: ավելին >>
Ավտոմատացման ու տեղեկատվության բաժին
Բաժնի վարիչ` Աիդա Սարգսյան
email: aidasarg@ysu.am

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումն ու կիրառումը տնտեսության, կրթության, մշակույթի և այլ բնագավառներում հսկայական առաջընթաց ու փոփոխություններ բերեց մեր կյանքում։

Գերխնդիր դարձավ դարերի ընթացքում մարդկության կուտակած ողջ տեղեկատվության պահպանման ու հասանելիության ավանդական թղթային եղանակի փոխարինումը էլեկտրոնայինի, որը ենթադրում էր որակ ու արագություն։

Տեղեկատվական միջավայրի ստեղծման նպատակով 1996 թ.-ին Իզմիրլյան հիմնադրամի միջոցներով ստեղծվեց ու տեխնիկապես զինվեց ԵՊՀ գրադարանի համակարգչային բաժինը: Ներդրվեց աշխարհի լավագույն գրադարանային ծրագիրը, որը հնարավորություն տվեց ստեղծել գրադարանի հավաքածուների Էլեկտրոնային քարտարան , Հեղինակավոր գրառումներ, ընթերցողների տվյալների բազա՝ գրքատացքի կազմակերպման հնարավորությամբ՝ ապահովելով առցանց նյութի փնտրումն ու պատվերը:

Բաժնի աշխատակիցները ծրագրի ներդրման ու շահագործման գործընթացում ուսումնասիրեցին զարգացած երկրների փորձն ու մեթոդները՝ յուրացնելով Հայաստանում դեռևս չկիրառված տեղեկատվության արտածման, քարտագրման մեքենաընթեռնելի միջազգային ստանդարտներն ու չափանիշները` (UNIMARC, USMARC) ապահովելով նաև Հայաստանյան համահավաք քարտարանի ստեղծման մասնակից մյուս գրադարանների աշխատակիցների ուսուցումը:

Սկսած 1998թ.-ից, ԵՊՀ-ի ու Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի Հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոն-ի բարեկամական կապերի շնորհիվ ԵՊՀ գիտական հանրությունը հնարավորություն ունի օգտվելու աշխարհի ամենահայտնի ու հարուստ էլեկտրոնային գիտատեղեկատվական ցանցերից՝

ScienceDirect
JSTOR
Institute of Physics Journals {Partial Journal Pkg}
American Chemical Society Journals {Jrnl. Pkg.}
Wilson
LexisNexis Academic Universe
LexisNexis Congressional
American Institute of Physics {Partial Journal Package} (Scitation)
Annual Reviews
CQ Researcher {Partial Journal Package}
CQ Weekly {Partial Journal Package}
Wiley Online Library {Partial Journal Package}
MathSciNet
MEDLINE Plus [PubMed]
MEDLINE [PubMed]
IEEE XPlore
ProQuest
OCLC
Gale

Բաժինը գիտական տեղեկատվություն է ապահովում՝ տրամադրելով ԵՊՀ հանրությանը էլեկտրոնային գիտական հոդվածներ նաև SUBITO գերմանական գրադարանային ծառայությունից:
Հոդվածներ պատվիրելու համար ստեղծված է elpub@ysu.am հասցեն և ORDERS ծառայությունը։

Գրադարանը մասնակցել է Եվրամիության Տեմպուս JEP 25008-2004 ծրագրին, որի շրջանակներում ընտրվել և տեղակայվել է հեռաուսուցման Moodle համակարգը: Պատրաստվել և տեղադրվել են մի քանի առցանց փորձնական դասընթացներ, ինչպես նաև իրականացվել են ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքներ, որի արդյունքում դասախոսները ձեռք են բերել նշված համակարգում դասընթացներ պատրաստելու և տեղադրելու հմտություններ։
Հարգելի՛ դասախոսներ, եթե ցանկանում եք ունենալ Ձեր դասընթացների առցանց տարբերակները Moodle համակարգում, կարող եք գրել lyuska@ysu.am հասցեով:

Այսօր բաժնում ընթանում են հնատիպ ու հազվագյուտ գրքերի թվայնացման և առցանց թվային գրադարանի ստեղծման գործընթացները:

Ավտոմատացման ու տեղեկատվության բաժին
Ավտոմատացման ու տեղեկատվության բաժին
<< back

AuthorMapper.com

The official web  site of UN in Armenia
The official web  site of the Digital Dissertation Library of the Russian State Library
The official web  site of the e-library.ru
The official web  site of the EIFLnet
The official web  POLPRED.COM MASS MEDIA REVIEW.