Երևանի Պետական Համալսարանի<p>Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների</p> անվ. Գրադարան
Երևանի Պետական Համալսարանի

Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների

անվ. Գրադարան

Երևանի Պետական Համալսարանի<p>Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների</p> անվ. Գրադարան
Ցեղասպանագիտություն
Օգտակար Հղումներ
Վերջին Նորություններ

10 Հունիս, 2015
Շարունակվում է ռուսական էլեկտրոնային շտեմարանի` elibrary.ru բաժանորդագրությունը
ԵՊՀ գրադարանը բաժանորդագրվել է ռուսական elibrary.ru գիտատեղեկատվական ցանցի 225 անուն ռուսալեզու պարբերականների էլեկտրոնային տարբերակներ:
Գրանցվելով elibrary.ru էլեկտրոնային ցանցում, բացի վերոհիշյալ ռեսուրսներից, ԵՊՀ տարածքում հասանելի են նաև անվճար տրամադրվող ավելի քան 3944 անուն թվային ռեսուրսներ:
ավելին >>
19 Ապրիլ, 2015
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ
Ապրիլի 21-ին 10.30-ին ԵՊՀ Մարի և Սարգիս Իզմիրլայանների անվ. գրադարանում տեղի կունենա գրքերի շնորհանդես` նվիրված Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին: ավելին >>
Ով կարող է օգտվել գրադարանից
Գրադարանի ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները: Այլ բուհերի ներկայացուցիչները՝ միայն գրադարանի տնօրինության կողմից թույլտվություն ստանալու դեպքում:
Ինչպես դառնալ բաժանորդ
Գրադարանի բաժանորդ դառնալու և ընթերցողական տոմս ստանալու համար աբոնեմենտի բաժին (301 սենյակ) ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
1.անձնագրի պատճեն (ներառյալ հասցեն)
2.երկու լուսանկար 3x4 չափի
*Ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները նաև
3.տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից իրենց կարգավիճակի մասին
4.ուսման վարձի վճարման անդորրագիր (եթե ընդունվել է վճարովի հիմունքներով)
*Դասախոսները
4.տեղեկանք կադրերի բաժնից, որտեղ պետք է նշված լինի աշխատանքային պայմանագրի տևողությունը
Ընթերցողական տոմսից օգտվելու կանոնները.
 • Ընթերցողական տոմս տրվում է որոշակի ժամկետով` կախված ընթերցողի համալսարանական կարգավիճակից:
  4 տարի բակալավրիատի ուսանողների համար
  2 տարի մագիստրատուրայի ուսանողների համար
  3 տարի ասպիրանտների համար
  Պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար կախված նրա հետ ունեցած պայմանագրի տևւողությունից:
 • Հայցորդները գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն ընթերցասրահներում, ինչի համար պետք է ունենան ժամանակավոր ընթերցողական տոմս:
 • ժամանակավոր աշխատողները կամ փոխարինողները չեն կարող օգտվել գրադարանի ծառայություններից:
 • ԵՊՀ ընթերցողական տոմսով դուք կարող եք
  1. գրքեր ու պարբերականներ վերցնել
  2. առցանց նյութ պատվիրել ու նայել Ձեր օգտաքարտի տվյալները
  3. ԵՊՀ տարածքում օգտվել ազատ մատչելիության շտեմարաններից
  4. պատվիրել հոդվածներ, կարդալ թվային գրքեր
  5. օգտվել գրադարանի համակարգիչներից ու անվճար ինտերնետից
 • Ընթերցողական տոմսն անվճար է։
 • Ընթերցողական տոմսը ուժի մեջ է մեկ ուսումնական տարի։
 • Եթե Ձեր ընթերցողական տոմսը ժամկետանց է, դուք կարող եք դիտել Ձեր օգտաքարտի տվյալները, բայց չեք կարող նյութ պատվիրել և ստանալ։
 • Ընթերցողական տոմսը կարելի է վերաթողարկել միայն՝ այցելելով գրադարանի համակարգչային բաժին։
 • Եթե Ձեր ընթերցողական տոմսը կորցրել եք, անմիջապես տեղյակ պահեք աբոնեմենտի բաժնին։

  Ձեզ անհրաժեշտ է իմանալ նաև Ձեր գաղտնաբառը, որի համար դիմեք գրադարանավարին կամ գրեք library@ysu.am հասցեով։

Հոդված պատվիրել
Գիտական հոդված պատվիրելուց առաջ, այն որոնեք ԵՊՀ տարածքում մատչելի շտեմարաններում
Այն գիտական հոդվածները, որոնք որոնման արդյունքում չեն գտնվի, հնարավորություն կա պատվիրել այլ աղբյուրներից՝
 • ԵՊՀ գիտական հանրությունը, շնորհիվ Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոն -ի բարեկամական կապերի, հոդվածներ է տրամադրում աշխարհի ամենահայտնի ու հարուստ էլեկտրոնային գիտատեղեկատվական ցանցերից.
  ScienceDirect
  Institute of Physics Journals {Partial Journal Pkg}
  American Chemical Society Journals {Jrnl. Pkg.}
  JSTOR
  LexisNexis Academic Universe
  LexisNexis Congressional
  CQ Weekly {Partial Journal Package}
  ProQuest
  Gale
  Wiley Online Library {Partial Journal Package}
  IEEE XPlore
  Annual Reviews CQ Researcher {Partial Journal Package}
  MathSciNet
  American Institute of Physics {Partial Journal Package} (Scitation)
  MEDLINE Plus [PubMed]
  MEDLINE [PubMed]
  OCLC
 • Երևանի պետական համալսարանի աջակցությամբ՝ վճարովի հիմունքներով հոդվածներ կապահովի նաև SUBITO գերմանական գրադարանային ծառայությունը:
  Պատվիրելու համար դիմեք գրադարանի ավտոմատացման ու տեղեկատվության բաժին, կամ պատվիրեք առցանց
 • Օգտվել ՌՊԳ ատենախոսություններից
  Ռուսաստանի պետական գրադարանի ատենախոսությունների ու սեղմագրերի վիրտուալ ընթերցասրահի շտեմարանից օգտվելու համար այցելեք գրադարան, VI հարկ, № 603 սենյակ։
  Oգտվողները կարող են առցանց փնտրել ու կարդալ իրենց անհրաժեշտ նյութն ամբողջությամբ։
  Նյութը տպելու համար դիմեք գրադարանի ավտոմատացման ու տեղեկատվության բաժին։
  Ինչպես գտնել մեզ
  Տնօրեն
  104
  Տնօրենի տեղակալ
  107
  Համալրման և մշակման բաժին
  101
  "Բանբեր" Երևանի համալսարանի հանդեսի խմբագրություն
  106
  ԵՊՀ Բիոէթիկայի խորհուրդ
  110
  ԵՊՀ հրատարակչություն
  112
  Առձեռն դասագրքային ֆոնդ
  201
  Գիտաժողովների սրահ
  202
  ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն
  203
  ԵՊՀ Ռուսական կենտրոն
  204
  Աբոնեմենտի բաժին
  301
  Առձեռն գեղարվեստական ֆոնդ
  301
  Համակարգչային ծառայությունների և ավտոմատացման բաժին
  302
  Էլեկտրոնային հոդվածների սպասարկման խումբ
  302
  "Տեմպուս" ռեսուրս կենտրոն
  303
  Գերմանական անկյուն
  303
  ՄԱԿ-ի ավանդապահ գրատուն
  303
  Հնատիպ, հազվագյուտ և արվեստի գրականության բաժին
  401
  Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոն
  402
  Հասարակական գիտությունների գրականության ընթերցասրահ
  403
  Բանասիրական գիտությունների գրականության ընթերցասրահ
  501
  ԵՊՀ Հունագիտության գիտաուսումնական կենտրոն-գրադարան
  502
  Ճշգրիտ գիտությունների գրականության ընթերցասրահ
  503
  Բնական գիտությունների գրականության ընթերցասրահ
  601
  ԵՊՀ քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն
  602
  Ռուսաստանի պետական գրադարանի էլեկտրոնային ատենախոսությունների վիրտուալ ընթերցասրահ
  603
  Մամուլի և ամսագրերի ընթերցասրահ
  603
  Ինչպես օգտվել քարտարանից
  Քարտարան-ում որոնում կատարելիս «Փնտրման դաշտ» բացվող ընտրաշարքից ընտրեք անհրաժեշտ ցուցիչը (օրինակ՝ հեղինակ), ապա «Հավաքեք բառ» դաշտում hամապատասխանաբար լրացրեք փնտրվող արտահայտությունը և սեղմեք «Փնտրել» կոճակը։
  9. "Իմ գրադարանի քարտը" գործընթացը հնարավորություն է տալիս դիտել ձեզ սպասարկված գրառումները, նորացնել և ինտերնետով նյութեր պատվիրել։ Դուք կարող եք օգտվել այդ ծառայությունից, եթե գրանցված եք գրադարանում։
  Աշխատանքային ժամեր
  Երկուշաբթի - Ուրբաթ: 09:00 - 19:00
  Շաբաթ: փակ է
  Կիրակի: փակ է

  AuthorMapper.com

  The official web site of UN in Armenia
  The official web site of the Digital Dissertation Library of the Russian State Library
  The official web site of the e-library.ru
  The official web site of the EIFLnet
  The official web POLPRED.COM MASS MEDIA REVIEW.